-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Aktualności 

data publikacji: 01-03-2017 | 11:18
data ostatniej modyfikacji: 01-03-2017 | 11:18
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
««« powrót
Punkt kontaktowy ds. ADR 27 lutego 2017

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów, przy Prezesie UOKiK powstał punkt kontaktowy ds. ADR.  Punkt kontaktowy organizacyjnie umiejscowiony jest w strukturze Biura Prezesa i obsługuje go pracownik BP - specjalista ds. ADR.

Głównym celem istnienia stanowiska specjalisty ds. ADR w Biurze Prezesa jest Realizacja wszelkich zadań związanych z ułatwianiem komunikacji między stronami a właściwym podmiotem ADR. Stanowisko funkcjonuje w ramach punktu kontaktowego, którego celem jest pomoc przy rozstrzyganiu sporów dotyczących skarg złożonych za pośrednictwem platformy ODR.

Zadania realizowane na tym stanowisku są następujące:

1.     Udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz wspomaganie komunikacji pomiędzy stronami a właściwym podmiotem ADR w celu usprawniania procesu pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich.

2.     Wspieranie przy składaniu skarg, a także pomoc informacyjna w składaniu odpowiedniej dokumentacji w celu udzielania konsumentom wyjaśnień dot. przepisów prawa i innych informacji istotnych dla danej sprawy.

3.     Przekazywanie stronom i podmiotom ADR ogólnych informacji o prawach konsumentów w odniesieniu do umów sprzedaży towarów i umów o świadczenie usług, które przysługują w danym państwie członkowskim UE.  Dostarczanie informacji na temat funkcjonowania platformy ODR, udzielanie pomocy konsumentom przy rozwiązywaniu sporów dotyczących wniosków złożonych także za pośrednictwem platformy ODR, informowanie stron o innych sposobach dochodzenia roszczeń, w przypadku gdy sporu nie można rozstrzygnąć przez platformę ODR w celu udzielania konsumentom wyjaśnień dot. przepisów prawa i innych informacji istotnych dla danej sprawy.

4.   Gromadzenie informacji związanych z prowadzeniem działalności oraz praktycznymi aspektami realizacji zadań stanowiska ds. ADR,  przygotowywanie sprawozdań z działalności stanowiska oraz przygotowywanie na ich podstawie raportów z działalności w celu złożenia ich do Komisji Europejskiej.

5.     Uczestnictwo w spotkaniach punktów kontaktowych zwoływanych przez Komisję Europejską w celu umożliwienia wymiany najlepszych praktyk oraz umożliwienia dyskusji nad powtarzającymi się problemami w zakresie realizacji działań stanowiska.

Nasi klienci zewnętrzni mogą kontaktować się z punktem: telefonicznie (22 55 60 333), mailowo: kontakt.adr@uokik.gov.pl mogą również przyjść osobiście – spotkania odbywają się w centrum konferencyjnym UOKIK.

Gdybyście Państwo mieli pytania dot. działania punktu proszę o kontakt

 

Pozdrawiam,
Arkadiusz Kamiński, Zastępca Dyrektora Biura Prezesa
arkadiusz.kaminski@uokik.gov.pl
tel. 22 55 60 387
BIURO PREZESA
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
www.uokik.gov.pl

 

Liczba odwiedzin: 180369
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.