-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Aktualności 

data publikacji: 25-11-2019 | 11:29
data ostatniej modyfikacji: 25-11-2019 | 11:29
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
««« powrót
ZARZĄDZENIE NR 21 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2019 r. 25 listopada 2019

P-130-21-19
ZARZĄDZENIE NR 21 SZEFA KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej
Na podstawie § 2a ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie czasu pracy pracowników urzędów administracji rządowej (Dz. U. poz. 505 oraz z 2008 r. poz. 295 i 775) zarządza się, co następuje:
§ 1. Dla pracowników urzędów administracji rządowej dzień:
1) 27 grudnia 2019 r. ustala się dniem wolnym od pracy;
2) 14 grudnia 2019 r. wyznacza się dniem pracy.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER – CZŁONEK RADY MINISTRÓW
MICHAŁ DWORCZYK
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

<p style="\&quot;text-align:" justify;\"="">

Liczba odwiedzin: 180364
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.