-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przyjmowanie Spraw 

data publikacji: 30-09-2003 | 10:51
data ostatniej modyfikacji: 21-04-2008 | 13:45
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz

 

 

Wszystkie sprawy przesyłane drogą pocztową, elektroniczna, bądź dostarczone  bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu, są rejestrowane w książce korespondencyjnej.

Po zarejestrowaniu, sprawy przekazywane są do Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej do dekretacji a  następnie zgodnie z adnotacjami do poszczególnych komórek  organizacyjnych Inspektoratu. Naczelnicy wydziałów przeglądają i rejestrują przyjęcie otrzymanej korespondencji i przekazują ją pracownikom, do których należy  załatwienie sprawy w podstawowym zakresie.

 

Sprawy załatwiane są wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą  sprawę załatwia się oddzielnie bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z  nią bezpośredniego związku.

 

Pracownik Inspektoratu przygotowuje projekt pisma, które wraz z aktami  sprawy przedkłada kierownikowi wydziału, który sprawdza prawidłowość  planowanego załatwienia sprawy i po zaaprobowaniu oraz podpisaniu przez Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej zwraca projekt pisma  wraz z aktami pracownikowi Inspektoratu. Po podpisaniu czystopisu wraz  z odpowiednią ilością kopii, pismo przekazuje się do sekretariatu celem  wysłania do adresatów. Jeżeli załatwianie sprawy w określonym Kodeksie postępowania  administracyjnego terminie nie jest możliwe, postępuje się zgodnie z  obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania. Sprawy załatwione wysyła się w dniu ich podpisania.

 

Liczba odwiedzin: 180086
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.