-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 14-02-2018 | 14:18
data ostatniej modyfikacji: 14-02-2018 | 14:19
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z wyników kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.
14 lutego 2018

Informacja z wyników kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

 

1.Lubuski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. realizując program kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr DIH-702-29(1)/17/JG przeprowadził w IV kwartale 2017r. kontrolę oferowanych do sprzedaży kosmetyków pod kątem prawidłowości oznakowania i obrotu.

2. Cel kontroli.

 Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania różnego rodzaju kosmetyków oraz prawidłowości obrotu tymi wyrobami, deklaracji i znajdujących się na opakowaniach oświadczeń marketingowych dotyczących działania kosmetyków (claims). 

3. Podmiotowy zakres kontroli.

     Kontrolą objęto dwie wytypowane losowo placówki detaliczne, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży kosmetyków.

4. Przedmiotowy zakres kontroli.

    Kontrolą objęto 9 partii produktów kosmetycznych:

a. 1 partię pasty do zębów:

-  pasta do zębów LACALUT aktiv à 75ml,

b. 1 partię odżywek do włosów:

-  odżywka do włosów ziaja do każdego rodzaju włosów à 200ml,

c.  5 partii kremów:

-  intensywny krem – żelazko wygładzające na dzień 4 LIFT SKIN by Oceanic à 50ml,

-  krem pod oczy na dzień dobry i dobranoc JANDA „Siła nici kosmetycznych” redukcja  zmarszczek, ujędrnienie, lifting à 15ml,

-  serum wypełniające zmarszczki HYDRO LASER AVA à 30ml,

-  krem nawilżający z wyciągiem z bio-dzikiej róży i bio-orzecha makadamii Lavera à  50ml,

-  regenerujący krem do rąk GRACJA à 100ml,

d.  2 partie kosmetyków do demakijażu:

-  płyn micelarny ziaja dla skóry wrażliwej „ulga” à 200ml,

-  płyn do demakijażu oczu NIVEA à 125ml.

Na podstawie przedłożonych dowodów zakupu ustalono, że badane w/w kosmetyki   wprowadzono do obrotu po 11.07.2013r.

 4.1  Prawidłowość oznakowania kosmetyków.

Sprawdzono oznakowanie 9 partii kosmetyków w odniesieniu do przepisów:

- art. 19 i 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia     30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L z dnia 22 grudnia 2009r., Nr 342, str. 59),

- ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013r., poz. 475),

- rozporządzenia Komisji (UE) Nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013r. określającego kryteria     dotyczące uzasadnienia oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. Urz. UE L z dnia 11 lipca 2013r., Nr 190, str.31),

- ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. z 2015r. poz. 1161) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).

Stwierdzono, że 9 kontrolowanych produktów kosmetycznych oznakowanych jest zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r., gdyż na opakowaniach zewnętrznych znajdowały się następujące, nieusuwalne,  łatwe do odczytania i widoczne informacje, takie jak:

  - imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej,

  - kraj pochodzenia,

  - nominalna zawartość w momencie pakowania, wyrażona w jednostce objętości,

- data, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach   zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości

  - szczególne środki ostrożności,

  - numer partii produktu,

  - funkcja produktu kosmetycznego,

- wykaz składników poprzedzony określeniem „ingredients” -  w wykazie składników nie stwierdzono wyrazu „nano”, który wskazywałby na zastosowanie składnika w postaci nanomateriału.

Data minimalnej trwałości wskazana była w sposób jednoznaczny, tj. po zwrocie: „najlepiej zużyć przed końcem” podano: miesiąc i rok i/lub przy symbolu otwartego słoiczka podano okres wyrażony w miesiącach, do którego bez szkody dla konsumenta produkt jest bezpieczny i może być stosowany.

       Nie stwierdzono kosmetyków oferowanych do sprzedaży po upływie terminu trwałości.

       Kosmetyki sprzedawane luzem – nie badano.

Biorąc pod uwagę wymogi określone w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013r., który wskazuje wspólne kryteria, jakie muszą spełniać deklaracje marketingowe (claims) – w oznakowaniu wytypowanych do oceny kosmetykach nie stwierdzono deklaracji marketingowych, które są nieprawidłowe lub naruszają interes konsumentów.

4.2. Przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych – produkty kosmetyczne nie zawierały:

a) substancji niedozwolonych wymienionych z załączniku II,

b) substancji podlegającym ograniczeniom określonych w załączniku nr III,

c) barwników innych niż wymienionych w załączniku nr IV i barwników wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku, z wyjątkiem produktów do farbowania włosów oraz substancji, które nie są przeznaczone jako barwniki i są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku,

d) substancji konserwujących innych niż wymienionych w załączniku nr V i substancji konserwujących wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z określonymi warunkami,

e) substancji promieniochronnych innych  niż wymienionych w załączniku nr VI i substancji promieniochronnych wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z określonymi warunkami.

4.3. Produkty ochrony przeciwsłonecznej – nie kontrolowano tego typu produktów.

4.4. Wymagania w zakresie ustawy z dnia 07 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz.1161).

Zgodność sposobu oznakowania na opakowaniu jednostkowym kosmetyku, jego ilości nominalnej sprawdzono w odniesieniu do wymogów określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 07 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) i § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010) nie stwierdzając nieprawidłowości.

Na opakowaniach jednostkowych kosmetyków podano nazwę produktu, nazwę i adres producenta. Minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego była zgodna z załącznikiem Nr 2 do w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009r.

Ponadto w przypadku 6 partii kosmetyków, tj.: płynu micelarnego ziaja dla skóry wrażliwej „ulga” à 200ml,  płynu do demakijażu oczu NIVEA à 125ml,  pasty do zębów LACALUT aktiv à 75ml,  intensywnego kremu – żelazka wygładzającego na dzień 4 LIFT SKIN by Oceanic à 50ml,  odżywki do włosów ziaja do każdego rodzaju włosów à 200ml, kremu nawilżającego z wyciągiem z bio-dzikiej róży i bio-orzecha makadamii Lavera à   50ml na opakowaniach jednostkowych był uwidoczniony symbol ℮ umieszczony przez producenta.

5.  Badania laboratoryjne.

Do badań laboratoryjnych pobrano dwa produkty kosmetyczne celem ustalenia zgodności objętości, tj.: płyn micelarny ziaja dla skóry wrażliwej „ulga” à 200ml ℮ i płyn do demakijażu oczu NIVEA à 125 ml ℮.

Badania wykazały w obu przypadkach zgodność zawartości objętości z deklaracjami uwidocznionymi  na opakowaniach.

Podsumowanie.

Przeprowadzona ocena prawidłowości oznakowania kosmetyków, jak również sprawdzenie przestrzegania ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji wykazała, że producenci badanych kosmetyków dołożyli wszelkich starań, aby przepisy prawa były przestrzegane. Ponadto opakowania kosmetyków zaprojektowali tak, aby były one nie tylko estetyczne i zachęcały konsumentów do zakupu ich produktu, ale także aby znajdowały się na nich wszystkie niezbędne wymagane przepisami prawa informacje.

 Opracowała:

 Spec. Urszula Misztal.

 

 

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180032
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.