-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 11-05-2018 | 11:29
data ostatniej modyfikacji: 11-05-2018 | 11:29
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z wyników kontroli maszyn - elektronarzędzia pod kątem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami.
11 maja 2018

Informacja z wyników kontroli maszyn - elektronarzędzia pod kątem zgodności  z zasadniczymi i innymi wymaganiami.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. przeprowadził  w I kwartale 2018r. kontrole w trzech placówkach oferujących do sprzedaży elektronarzędzia.

 

I. Cel kontroli.

Celem kontroli było sprawdzenie i ocena wprowadzonych do obrotu maszyn - elektronarzędzi oferowanych konsumentom pod kątem spełniania wymagań określonych   w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228 ze zm.).

 

II. Podmiotowy zakres kontroli.

     Kontrolę przeprowadzono w 2 placówkach detalicznych i 1 hurtowni.

 

III. Przedmiotowy zakres kontroli.

Kontrolą pod względem zgodności z zasadniczymi i innymi wymaganiami określonymi
w rozporządzeniach MG objęto  9 maszyny - elektronarzędzia, w tym :

 

  • 3 młoty udarowe,
  • 2 szlifierki kątowe,
  • 2 wyrzynarki,
  • 1 młotowiertarkę,
  • 1 szlifierka prosta.

      Nie zakwestionowano żadnej z  badanych maszyn.

 

IV. Kontrola.

     1. Oznakowanie CE.

Na badanych 9 maszynach - elektronarzędziach umieszczone było oznakowanie CE, zgodnie z § 56 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

2. Deklaracja zgodności.

         Do badanych 9 maszyn - elektronarzędzi dołączone były deklaracje zgodności, sporządzone w sposób właściwy, zgodnie z pkt 1.3 załącznika nr 3 do rozporządzenia MG.

      W deklaracjach podane były m.in. informacje takie jak: nazwa i adres producenta, opis maszyny zawierający nazwę handlową, typ, numer, imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta oraz wyszczególnienie aktów prawnych, których wymagania spełnia maszyna oraz datę i miejsce sporządzenia deklaracji.

    3.  Zgodność z zasadniczymi wymaganiami

         a)  Oznaczenia

              W zakresie prawidłowości oznaczeń umieszczonych na maszynie badaniem objęto 9 maszyn – elektronarzędzi ustalając, że oznaczone były zgodnie z wymaganiami zawartymi w § 56 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.

 

         b)  Instrukcja

                    Do badanych 9 maszyn – elektronarzędzi dołączone były instrukcje oryginalne, sformułowane w sposób jasny, przejrzysty, umożliwiający wszystkim użytkownikom łatwe z nich korzystanie.

Zawierały m.in. takie dane jak: informacje ułatwiające konserwację maszyn, przewidywane zastosowanie maszyny, informacje o niedopuszczalnych sposobach użytkowania maszyny oraz wskazówki bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyna także zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego posługiwania się maszyną.
Do instrukcji badanych wyrobów dołączone były rysunki i schematy przeznaczonedo uruchamiania, konserwacji, zgodnie z § 59 w/w rozporządzenia.

  1. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym

     9 w/w maszynach - elektronarzędziach zbadano pod kątem zgodności z wymogami  normy: 

     - PN-EN 62841-1:2015-11 Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne, przenośne,
do trawników i inne ogrodnicze – Bezpieczeństwo użytkowania – Część
1: Wymagania ogólne.

 

Ustalono, że wszystkie  maszyny - elektronarzędzia oznaczone były m.in.: napięciem znamionowym w woltach, symbolem rodzaju prądu, mocą znamionową w watach, symbolem kl. II, a oznaczenia te wyrażone były odpowiednimi symbolami.

Na szlifierce oscylacyjnej mimośrodowej umieszczona była wypukła strzałka wskazująca kierunek ruchu szlifierki. 

 

Sporządziła:

specjalista Urszula Misztal

st. specjalista Katarzyna Blicharska

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180031
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.