-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 05-03-2019 | 12:20
data ostatniej modyfikacji: 05-03-2019 | 12:20
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli prawidłowości przekazywania przez przedsiębiorców informacji o cenach towarów i usług, za rok 2018.
05 marca 2019

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., zgodnie z programem kontroli: DIH-702- 2(1)/18/MB, przeprowadził w 2018 roku kontrole łącznie w 10 placówkach, w tym 7 placówkach detalicznych oraz 3 placówkach usługowych:

Celem kontroli było sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług, dotyczących oznaczania towarów ceną i uwidaczniania cen, jak również sprawdzenie prawidłowości i rzetelności stosowania promocji przez przedsiębiorców.

W toku kontroli sprawdzono czy zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług w miejscu sprzedaży detalicznej lub w miejscu świadczenia usług przedsiębiorca uwidacznia cenę oraz cenę jednostkową towaru (usługi) w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen.

Ogółem w 10 skontrolowanych placówkach sprawdzono 222 partie wyrobów, z czego zakwestionowano 175 partii wyrobów. Nieprawidłowości stwierdzono w 2 placówkach detalicznych oraz w 1 placówce usługowej. Brak cen stwierdzono w 1 placówce detalicznej –  zakwestionowano 21 partii wyrobów oraz w jednej placówce usługowej nie uwidoczniono cennika na parkingu strzeżonym. Natomiast brak cen jednostkowych stwierdzono w 1 placówce detalicznej zakwestionowano 154 partie wyrobów. W związku z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy o cenach oraz paragrafu 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie uwidaczniania cen towarów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o cenach wydano 3 decyzje wymierzając kary pieniężne w łącznej wysokości 1490 zł.

Porównanie zgodności cen uwidocznionych w miejscy sprzedaży detalicznej z cenami zakodowanymi w kasie, czytniku oraz z cenami podanymi w materiałach reklamowych możliwe było w 6 na 10 skontrolowanych placówek. Kontrolą  objęto 21 partii wyrobów. Stwierdzono, że skontrolowane ceny były zgodne. Uwag w tym zakresie nie wnoszono.

Ponadto kontrolą w zakresie legalności prowadzonej działalności objęto 10 przedsiębiorców. Jedynie u dwóch skontrolowanych przedsiębiorców stwierdzono niedopełnienie obowiązku zgłoszenia organowi ewidencyjnemu w obligatoryjnym 7 dniowym terminie zmian danych objętych wpisem. W jednym przypadku nałożono grzywnę w kwocie 200 zł, a w drugim przypadku pouczono kontrolowanego przedsiębiorcę w trybie art. 41 Kw. U pozostałych przedsiębiorców uwag w tym zakresie nie wnoszono.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180033
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.