-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 21-03-2019 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 21-03-2019 | 09:09
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.
21 marca 2019

 Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i obrotu kosmetykami.

 

1. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., realizując program kontroli Nr DIH-3.702.22.2018.JG przeprowadził w IV kwartale 2018r. kontrolę oferowanych do sprzedaży kosmetyków pod kątem prawidłowości oznakowania i obrotu.

2. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości oznakowania różnego rodzaju ko-kosmetyków oraz prawidłowości obrotu tymi wyrobami, deklaracji i znajdujących się na opakowaniach oświadczeń marketingowych dotyczących działania kosmetyków (claims).

     3. Podmiotowy zakres kontroli.

Kontrolą objęto 3 wytypowane  placówki, w tym 2 sklepy detaliczne i 1 hurtownię.

     4. Przedmiotowy zakres kontroli.

Kontrolą objęto 10 partii produktów kosmetycznych:

     - 1 partię szamponu:

  • wzmacniający szampon do włosów osłabionych – tołpa : „green, wzmacnianie” à  300 ml,

      - 5 partii kremów:

  • serum przeciwzmarszczkowe Botanic Formula olej z czarnuszki + czystek– Bilenda à 15 ml е,
  • krem na twarz i szyję odżywczo – regenerujący redukujący suchość skóry „jagody acai” Ziaja à 50 ml е,
  • kolagenowy krem na noc wygładzający zmarszczki „GdanSkin” à 50 ml е,
  • rozświetlający krem BB SPF20 odcień jasny/średni  LUMENE à  30 ml,
  • ekspresowo nawilżający nawilżający krem do rąk express fresh Hand cream,à 100 ml,

      - 1 partię toniku:

  • tonik regeneracyjny, tri –micellar,  każdy rodzaj cery AA à 200 ml,

     - 2 partie żelów do kąpieli:

  • energetyzujący żel do mycia ciała i włosów dla mężczyzn 2w1- ENERGIZING 2IN1    BODY & HAIR WASH à 200 ml е,
  • rewitalizujący kremowy żel pod prysznic ze stymulującym wyciągiem z brzozy WIOSENNY DESZCZ  SORAYA à 500ml – ph5,5,

     ­ 1 partię inne:

  • pianka do mycia twarzy GOSH DONODERM CLEANSING MOUSSE  à 150 ml.

 

  Na podstawie przedłożonych dowodów zakupu ustalono, że badane w/w kosmetyki   wprowadzono do obrotu po 11.07.2013r.

  Nieprawidłowości stwierdzono przy 1 partii kosmetyku, tj.: rewitalizującym kremowym żelu  pod prysznic ze stymulującym wyciągiem z brzozy WIOSENNY DESZCZ  SORAYA à  500ml – ph5,5. Badanie laboratoryjne wykazało zaniżone pH.

 

 4.1. Prawidłowość oznakowania kosmetyków.

     Sprawdzono oznakowanie 10 partii kosmetyków w odniesieniu do przepisów:

     - art. 19 i 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia      

       30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych (Dz. Urz. UE L z dnia 22

       grudnia 2009r., Nr 342, str. 59),

     - ustawy z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (Dz. U. z 2013r., poz. 475),

     - rozporządzenia Komisji (UE) Nr 655/2013 z dnia 10 lipca 2013r. określającego kryteria dotyczące uzasadnienia oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi (Dz. Urz. UE L z dnia 11 lipca 2013r., Nr 190, str.31),

     - ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. z 2015r. poz. 1161) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009 r.

       w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010).

Stwierdzono, że 10 kontrolowanych produktów kosmetycznych oznakowanych było zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r., gdyż na opakowaniach zewnętrznych znajdowały się następujące, nieusuwalne,  łatwe do odczytania i widoczne informacje,

     takie jak:

 - imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz adres osoby odpowiedzialnej,

 - kraj pochodzenia,

      - nominalna zawartość w momencie pakowania, wyrażona w jednostce objętości,

      - data, do której dany produkt kosmetyczny, przechowywany w odpowiednich warunkach zachowuje w pełni swoje pierwotne właściwości

 - szczególne środki ostrożności,

      - numer partii produktu,

 - funkcja produktu kosmetycznego,

      - wykaz składników poprzedzony określeniem „ingredients” -  w wykazie składników nie stwierdzono wyrazu „nano”, który wskazywałby na zastosowanie składnika w postaci nanomateriału.

Data minimalnej trwałości wskazana była w sposób jednoznaczny, tj. po zwrocie: „najlepiej zużyć przed końcem” podano: miesiąc i rok i/lub przy symbolu otwartego słoiczka podano   okres wyrażony w miesiącach, do którego bez szkody dla konsumenta produkt jest bezpieczny i może być stosowany.

 Nie stwierdzono kosmetyków oferowanych do sprzedaży po upływie terminu trwałości.

 Kosmetyki sprzedawane luzem – nie badano.

Biorąc pod uwagę wymogi określone w załączniku do rozporządzenia Komisji (UE) Nr  655/2013 z dnia 10 lipca 2013r., który wskazuje wspólne kryteria, jakie muszą spełniać deklaracje marketingowe (claims) – w oznakowaniu wytypowanych do oceny kosmetykach nie stwierdzono deklaracji marketingowych, które są nieprawidłowe lub naruszają interes  konsumentów.

4.2. Przestrzeganie prawidłowości obrotu w zakresie ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji.

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009r. dotyczące produktów kosmetycznych – produkty kosmetyczne nie zawierały:

a) substancji niedozwolonych wymienionych z załączniku II,

b) substancji, które byłyby niezgodne z ograniczeniami, wymienionymi w załączniku nr III,

c) barwników innych niż wymienionych w załączniku nr IV i barwników wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku, z wyjątkiem produktów do farbowania włosów oraz substancji, które nie są przeznaczone jako barwniki i są stosowane niezgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku,

d) substancji konserwujących innych niż wymienionych w załączniku nr V i substancji konserwujących wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z określonymi warunkami,

e) substancji promieniochronnych innych  niż wymienionych w załączniku nr VI i substancji promieniochronnych wymienionych w tym załączniku, jeśli są stosowane niezgodnie z określonymi warunkami.

4.3.  Produkty ochrony przeciwsłonecznej – nie kontrolowano tego typu produktów.

4.4.  Wymagania w zakresie ustawy z dnia 07 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz.1161).

Zgodność sposobu oznakowania na opakowaniu jednostkowym kosmetyku, jego ilości nominalnej sprawdzono w odniesieniu do wymogów określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z    dnia 07 maja 2009r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015r., poz. 1161) i § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących oznakowań towarów paczkowanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1010) nie stwierdzając nieprawidłowości.

Na opakowaniach jednostkowych kosmetyków podano nazwę produktu, nazwę i adres producenta. Minimalna wysokość cyfr i liter w oznakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego była zgodna z załącznikiem Nr 2 do w/w rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 lipca 2009r.

   Na wszystkich badanych 10 partiach kosmetyków na opakowaniach jednostkowych uwidoczniony był symbol ℮ umieszczony przez producenta.

5.  Badania laboratoryjne.

 Z 10 badanych partii produktów kosmetycznych do badań laboratoryjnych pobrano  dwa produkty kosmetyczne, w tym:

 - 1 produkt celem ustalenia zgodności objętości i zawartości parabenów tj.: wzmacniający  

    szampon do włosów osłabionych – tołpa : „green, wzmacnianie” ,

 - 1 produkt celem ustalenia zgodności objętości i pH, tj. rewitalizujący kremowy żel pod prysznic ze stymulującym wyciągiem z brzozy WIOSENNY DESZCZ  SORAYA à 500ml – ph5,5.

Badania wykazały, że rewitalizujący kremowy żel pod prysznic ze stymulującym wyciągiem z brzozy WIOSENNY DESZCZ  SORAYA à 500ml – pH 5,5 jest niezgodny po uwzględnieniu niepewności wyniku z wymaganiami określonymi w deklaracji w oznakowaniu produktu, ze względu na niższą wartość pH, tj. wynik badania 5,1 – deklaracja 5,5.  

Do dystrybutora żelu pod prysznic skierowano pismo informujące o wynikach badań.

W związku z niespełnianiem wymagań określonych w deklaracji w oznakowaniu produktu zostało wszczęte postępowanie administracyjne celem wydania decyzji w sprawie kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań.

Nie wnoszono uwag do pozostałych badanych cech w pobranych do badań kosmetykach, tj:  ilości rzeczywistej (zawartości netto w ml) i parabenów.

Dodatkowo o wynikach badań laboratoryjnych poinformowano właściwą Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną.

Podsumowanie.

Przeprowadzona ocena prawidłowości oznakowania kosmetyków, jak również sprawdzenie przestrzegania ograniczeń i zakazu stosowania niektórych substancji wykazała, że producenci badanych kosmetyków dołożyli wszelkich starań, aby przepisy prawa były przestrzegane. Ponadto opakowania kosmetyków zaprojektowali tak, aby były one nie tylko estetyczne i zachęcały konsumentów do zakupu ich produktu, ale także aby znajdowały się na nich wszystkie niezbędne wymagane przepisami prawa informacje.

 Opracowała:

 Spec. Urszula Misztal.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180364
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.