-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 21-03-2019 | 13:41
data ostatniej modyfikacji: 21-03-2019 | 13:41
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych.
21 marca 2019

Informacja z kontroli  prawidłowości oznakowania i jakości  produktów włókienniczych.

Inspektorzy Lubuskiego Wojewódzkiego  Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili kontrole u ośmiu przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie tutejszego inspektoratu. Celem kontroli była ocena prawidłowości oznakowania oraz jakości różnego typu wyrobów włókienniczych, m.in. w zakresie składu surowcowego i wskaźników użytkowych deklarowanych przez producentów oraz legalność i rzetelność działania kontrolowanych przedsiębiorców.

Kontrolą objęto 8 placówek sprzedaży detalicznej prowadzące sprzedaż: wyrobów konfekcyjnych z dzianin i tkanin dla niemowląt i małych dzieci, ręczników i strojów kąpielowych, odzieży sportowej, konfekcyjnych z dzianin i tkanin dla dorosłych.

Badaniem objęto łącznie 46 partii wyrobów włókienniczych, w tym:

     - 22 partie wyrobów produkcji krajowej,

     - 2 partie wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego,

     - 22 partie z importu.

W wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionowano 15 partii wyrobów, co stanowi 32,6% badanych partii, w tym:

     - 6 partii wyrobów produkcji krajowej,

     - 1 partia wyrobów z obrotu wewnątrzunijnego,

     - 8 partii z importu.  

Badaniem objęto:

     - 11 partii wyrobów konfekcyjnych z dzianin i tkanin dla niemowląt i małych dzieci, zakwestionowano 9 partii,

- 11 partii ręczników i strojów kąpielowych, zakwestionowano 3 partie,

- 11 partii odzieży sportowej, zakwestionowano 0 partii,

     - 13 partii wyrobów konfekcyjnych z dzianin i tkanin dla dorosłych, zakwestionowano 3 partie.

Pod względem  jakości ogółem zbadano 46 partii wyrobów, z czego zakwestionowano 6 partii co stanowi 13,04% badanych partii.

Badaniem laboratoryjnym objęto 9 partii wyrobów, tj.:

-  9 partii pod względem składu surowcowego,

-  3 partie pod względem wymiarów.

W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 6 partii wyrobów,  co stanowi 66,6% badanych partii.

Podczas kontroli zbadano organoleptycznie 37 partii wyrobów, w tym 3 partie w zakresie zgodności wielkości deklarowanej z wielkością rzeczywistą.

W wyniku przeprowadzonych badań w zakresie wymiarów nie zakwestionowano żadnej patii wyrobów.

W badaniu organoleptycznym nie stwierdzono błędów dzianiny i tkaniny oraz wad konfekcjonowania, które dyskwalifikowałyby wyroby ze sprzedaży.

Pod względem prawidłowości oznakowania skontrolowano ogółem 46 partii wyrobów,  z czego zakwestionowano 15 partii, co stanowi 32,6% badanych partii.

Kontrolowani w trakcie kontroli podjęli dobrowolne działania naprawcze i umieścili na etykietach kwestionowanych wyrobów poprawione oznakowanie.

W związku z nieprawidłowościami z zakresu oznakowania wyrobów skierowano 7 wystąpień pokontrolnych do dostawców, producentów oraz importerów wnosząc o oznakowanie wyrobów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W odpowiedzi na nasze pisma w przypadku 6 firm, poinformowano tutejszy organ o podjętych działaniach naprawczych, natomiast w jednym przypadku nie uzyskano odpowiedzi, w związku z czym skierowano pismo informujące do WIIH w Łodzi, jako właściwego Inspektoratu, przekazując do wiadomości lub służbowego wykorzystania.

W postępowaniu pokontrolnym wydano 5 decyzji dotyczących obowiązku uiszczenia należności pieniężnej, kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań laboratoryjnych.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wykazały 6 przypadków ( na 9 badanych partii ) deklarowania składu surowcowego niezgodnego ze stanem faktycznym. W obrocie znajdowały się wyroby włókiennicze nieprawidłowo oznakowane, aczkolwiek liczba kwestionowanych wyrobów stanowi 66,6% badanych partii. W przypadku organoleptycznej oceny wyrobów włókienniczych nie stwierdzono błędów które dyskwalifikowałyby wyroby z obrotu.

Opracował: starszy inspektor Anna Szulc.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180036
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.