-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Wyniki kontroli 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 05-08-2019 | 10:22
data ostatniej modyfikacji: 05-08-2019 | 10:22
wytworzył: Tomasz Zdrowowicz
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz
Skrót z informacji z kontroli niezgodności formalnych sprzętu elektrycznego – artykułów gospodarstwa domowego
05 sierpnia 2019

Zielona Góra, dnia 19 lipca 2019 r.

ZNU.833.3.2019.ŁP

Skrót z informacji z  kontroli niezgodności formalnych sprzętu elektrycznego – artykułów gospodarstwa domowego

            Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp., realizując program kontroli Nr DNR-702.3.2019.IJ.KB przeprowadził w II kwartale 2019 r. kontrolę przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku ( Dz. U. 2019 r. poz. 544.).

            Celem kontroli było sprawdzenie, czy wypełniane są przez podmioty gospodarcze obowiązki w zakresie dołączenia lub zapewnienia, że dołączono do sprzętu elektrycznego instrukcję i informacje, w tym dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, sporządzone w języku polskim w sposób jasny, zrozumiały i czytelny, oraz czy artykuły gospodarstwa domowego (tj. szeroko rozumiane domowe urządzenia używane przez konsumentów) spełniają wymagania formalne wynikające z przepisów ustawy.

I. Podmiotowy zakres kontroli.

Kontrolą objęto jedną placówkę detaliczną.

II. Przedmiotowy zakres kontroli.

Sprawdzono trzy sprzęty elektryczne – artykuły gospodarstwa domowego tj.:

     - toster botti ELECTRONIC ELLIOT TOSTER TA1013-GS, EAN 5901832363514,

     - opiekacz do kanapek MPM  model MOP-27, EAN 5901308014926,

     - elektryczny młynek do kawy optimum RK-0147, EAN 5908310459097.

     W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

III. Kontrola.

Kontrolowany w łańcuchu dostaw pełni rolę dystrybutora badanych artykułów gospodarstwa domowego.

  1. Instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.

W wyniku sprawdzenia trzech artykułów gospodarstwa domowego ustalono, że zamieszczono podstawowe informacje, których znajomość i przestrzeganie są warunkiem, aby sprzęt elektryczny był użytkowany bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. producenci, importerzy oraz dystrybutor wypełnili swoje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów.

  1. Oznakowanie CE.

Stwierdzono, że wszystkie trzy kontrolowane artykuły gospodarstwa domowego posiadały oznakowanie CE zgodne z wymaganiami określonymi w § 11 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego.

  1. Deklaracja zgodności.

Kontrolowany był dystrybutorem i ponieważ nie zachodziły wątpliwości, co do tego, czy artykuły gospodarstwa domowego były poddane ocenie zgodności, nie sprawdzano zagadnień odnoszących się do deklaracji zgodności oraz nie występowano do producenta lub importera o udostępnienie deklaracji zgodności.

  1. Identyfikowalność wyrobu.

Trzy artykuły gospodarstwa domowego opatrzone były w sposób umożliwiający identyfikację:

     - nazwiskiem lub nazwą producenta lub importera,

     - zarejestrowaną nazwą handlową lub zarejestrowanym znakiem  towarowym,

     - adresem pocztowym wskazującym pojedynczy punkt, w  którym  można  skontaktować się z producentem lub importerem,

     - numerem typu, partii lub serii oraz inną informacją umożliwiającą jego identyfikację.

IV. Wykorzystanie ustaleń kontroli.

       Nie stwierdzono nieprawidłowości.

PODSUMOWANIE

Podsumowując wyniki kontroli należy stwierdzić, iż producenci, importerzy i dystrybutor dołożyli wszelkich starań, aby sprzęt elektryczny – artykuły gospodarstwa domowego spełniał wymagania formalne Podczas kontroli nie prowadzono współpracy z organami celnymi. Nie przeprowadzono badań organoleptycznych.

Opracował:

Starszy inspektor Łukasz Piotrowiak

««« powrót
Liczba odwiedzin: 180126
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.