-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestry, archiwa, ewidencja 

Kontakt, Nasz Inspektorat 
data publikacji: 19-11-2003 | 10:31
data ostatniej modyfikacji: 12-03-2008 | 08:10
wprowadził: Tomasz Zdrowowicz

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp. prowadzi następujące rejestry, archiwa i ewidencje:

 

Lp.

Nazwa

Wydział odpowiedzialny

Uwagi

1

rejestr druków ścisłego zarachowania

BA

 

2

ewidencja wysłanych upomnień

BA

 

3

rejestr skarg

PO

 

4

rejestr skarg przekazanych do załatwienia według kompetencji

PO

 

5

rejestr nałożonych grzywien w formie mandatów karnych

PO

 

6

rejestr skierowanych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania (Policja, Prokuratura, Inspekcja Sanitarna)

PSK

 

7

rejestr skierowanych wniosków o ukaranie do sądów grodzkich

PSK

 

8

rejestr prowadzonych dochodzeń w trybie uproszczonym

PSK

 

9

lista rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług

PSK

Odnośnik na stronie głównej

10

rejestr prowadzonych spraw przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki

PSK

 

11

lista arbitrów zasiadających w składzie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego

PSK

 

12

repertoria kontrolne

NB, PN i ŻG

 

13

ewidencja zasobu archiwum zakładowego

BA

 

14

 

rejestr produktów niebezpiecznych

 

 

odnośnik do listy znajdującej się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Liczba odwiedzin: 178221
Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wlkp.